Giới thiệu

Cơ sở sản xuất dầu tràm Huế thương hiệu Bé Thơ đặt tại địa chỉ 15 Đường Xuân 68, Huế. Sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng số 17/TCCL -TDC. Cúp vàng Thương Hiệu Việt  sản phẩm uy tín chất lượng.

Dưới đây là một hình ảnh về cơ sở sản xuất tinh chế dầu tràm của chúng tôi.

Hình ảnh cửa hàng tại Huế

Hình chụp cận cảnh sản phẩm trưng bày.


Dầu tràm Bé Thơ đã được cấp giấy kiểm nghiệm bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
SHARE:

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

DẦU TRÀM | DẦU TRÀM HUẾ | DẦU TRÀM GIÁ SỈ | Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật